Integritetspolicy

Policy för hantering och lagring av personuppgifter.

 

Namn, telefonnummer och adress samlas in och lagras med syfte att kunna uppfylla avtal med kund och för kundkontakt.
Uppgifter sparas i ett år efter avslutad kundrelation.
Personuppgifter ges inte ut till obehöriga och ges/säljs inte vidare till andra företag eller personer.
Endast personen i fråga har rätt att begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om hen. Företaget är även skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

 

Ansvarig för hantering av personuppgifter:
Salong Glada Tassar
Malin Peromo
072 975 02 12
info@salonggladatassar.se